You have reached a place that I call my asylum: a methaphorical expression of my inner World, full range of emotions with its fears and doubts, it's angels and demons and all the characters inhabiting it.

2010. december 29., szerda

Illusztrációk-Az ember tragédiája-tus rajz

II. szín:
A paradicsomban
Ádám és Éva bűnhődnek: kiűzetnek a Paradicsomból.


részlet


 IV. szín:
Egyiptomban
Ádám nagyhatalmú fáraó, de nem boldog. Lucifer a minisztere. A fáraó piramisát építik, amikor halálra korbácsolnak egy rabszolgát. "Milljók, egy miatt" - mondja utolsó szavaival. A rabszolga felesége, Éva is a nép jajszavára irányítja a fáraó figyelmét. Ádám-fáraó magához emeli a trónra Évát, leállítja az építkezést, a rabszolgákat pedig felszabadítja. Lucifer a lépcsőn leguruló múmiára mutatva jelzi, mennyit is ér az örök dicsőség. A fáraóban megfogalmazódik a szabad állam eszméje.


 részlet


VI. szín:
Rómában

A hanyatló birodalmi fővárosban az előkelők (Ádám-Sergiolus, Éva-Júlia, Lucifer-Miló) dorbézolnak, hajszolják az élvezeteket, miközben pestis pusztít az utcákon. Az események tragédiába torkollanak. Lucifer behív egy temetési menetet az utcáról. Hippia "kéjhölgy" megcsókolja a pestises halottat. Péter apostol megátkozza az elpuhult nemzedéket, megjósolja Róma bukását és meghirdeti a keresztény testvériséget, így megkereszteli a haldokló Hippiát is. A megcsömörlött Ádámot most ez az új eszme lelkesíti.
 

 részlet


VIII. szín:
Prágában

Ádám Keplerként udvari csillagász tudományába menekülne, de a császár, II. Rudolf áltudományát kell szolgálnia, ugyanakkor a nagyra vágyó feleségének is mindent elő akar teremteni. Borbála-Éva azonban hűtlenséggel "fizet" neki. Kepler bort iszogatva elalszik, és meghallja a "jövő dalát". Magát a forradalmi Párizsba álmodja. 


részlet


XII. szín:
Falanszter udvara

A jövőben jár Ádám. A tudomány célszerűsége uralkodik a falanszterben, mert a föld természetes erőforrásait az emberiség már kimerítette. A társadalomban a tudósoké a vezető szerep. Az ember csupán egy szám. Luther, Cassius, Plátó és Michelangelo büntetést kap, mert nem végeztek hasznos munkát. A falanszter a múzeumba száműzte a művészetet és a családot. Koponyaalkatuk alapján döntenek a gyermekek jövőjéről, elveszik anyjuktól és a falanszter neveli fel őket a társadalom javára. Éva gyermekére is ez vár, amikor Ádám ezt meg akarja akadályozni. A tudósok szerelmüket is "őrülésnek" tartják, így Ádámot csak Lucifer közbeavatkozása menti meg. 


 részlet


 XIII. szín:
Az űr

Ádám újra csalódott. Most szabadulni akar a földi léttől is. Ám felismeri a jeges űrben helyzetét: "Szerelem és küzdés nélkül mit ér a lét." Lucifer győzni látszik az ember felett. A Semmibe taszítja Ádámot, amikor a Föld szelleme közbelép. Ádám visszatér tehát, hogy folytassa harcát az új eszmékért, hiszen "az ember célja e küzdés maga".

részlet 2010. december 26., vasárnap

Téli séta Alexel

Tél a Budakeszi Erdőkben2010. november 16., kedd

2010. október 31., vasárnap

Montázs Komlósi Lajos karácsonyi vacsora cimű novellájáhozEgyik orvos ismerősöm megkért: este, ha ráérek, nyolc óra után menjek el a mentőállomásra, mert ügyeletes lesz, és – ha nem hívják beteghez – unatkozik, csak tesz-vesz, az idő pedig ilyenkor mintha ólomlábakon járna… Szívesen tettem eleget meghívásának. Arra gondoltam, legalább jól kibeszélgetjük magunkat. Ha pedig vidékre hívják, autózunk egyet. Barátom ugyanis soha nem használta a mentőautót. Néhány évvel ezelőtt vásárolt egy fekete Ford Cortinát, és azzal járt munkába. Akkor is, ha ügyeletes volt.
Amikor megérkeztem, egy cédulát találtam az ajtón. Ezt olvastam rajta: „Várj meg, néhány perc múlva jövök”. Rágyújtottam. Alig szívtam kettőt a cigarettából, a kocsi begördült a mentőállomás udvarára.
- Csak itt jártam a közelben, egy kisfiú belázasodott…
Kezet mosott, leült az asztalhoz, beírta a szolgálati könyvbe, hol járt, mi baja a betegnek, azután rágyújtott ő is.
Több mint tíz éve ismerjük egymást. Egy ködös, nyirkos őszi estén a fűtött lakásban kirázott a hideg, kiszáradt a torkom. Éreztem, beteg leszek. Éjfél felé orvost kellett hívnom. Szimpatikus, nyugodt, átható tekintetű lépett a szobámba. Először a szememet nézte meg, utána a torkomat, majd hallgatókészülékkel megvizsgálta a hátamat, mellemet.
- Ragályos náthaláz – állapította meg – négy napig feküdnie kell, és nem szabad látogatókat fogadnia…
Receptet írt, összeszedte a holmiját. Éppen távozni készült, amikor az éjjeliszekrényen megpillantotta Ady „Vér és arany” című verseskötetét.
- Megengedi egy percre?
- Természetesen, doktor úr.
- Harmadéves medikus koromban sokat olvastam Adyt. Aztán jöttek a komolyabb vizsgák és félre kellett tenni a szép szót.
Otthonosan leült az ágyam szélére és belapozott a könyvbe.
- Nem fél a fertőzéstől?
- Óh, Dehogy!... Mi orvosok napjában annyi bacilust összeszedünk, hogy ez a néhány meg se kottyan!
- Kölcsön adná a könyvet?
- Nagyon szívesen. Sőt, ha kívánja, a költő összegyűjtött verseit is odaadom.
Ezt a kötetet vitte el, és ezzel kezdődött a barátságunk. Azóta, ha van ideje, felhív telefonon, és elbeszélgetünk irodalomról, zenéről. Mind a ketten szeretjük az éjszaka csendjét. Magnóról, gramofonról Bachot, Beethovent hallgattunk. Ha pedig ügyeletes, cigarettázunk és beszélgetünk.
A mai éjszaka nem mutatkozott unalmasnak. Alig váltottunk néhány szót, csengett a telefon. A várostól huszonegy kilométerre lévő faluból kértek orvost egy beteghez.
- Gyere ki velem – invitált-, kocsival semmi sincs messze, a fűtés kitűnően működik. Míg végzek, körülnézel a faluban.
Jócskán „bent jártunk” már a decemberben. Kellemetlen éles szél fújt, s a higanygőzlámpák alatt tanácstalanul kavarogtak a gyéren hulldogáló hópelyhek.
A kocsi hangtalanul siklott az elnéptelenedett utcákon. A főtéren nagy fenyőfa állt, ágain különféle színű égők világítottak.
- Van valami tündéri ebben a karácsonyvásárban, ugye? _ szólalt meg a barátom.
Bólintottam, és gondolatban a régi karácsonyesték hangulatát idéztem. Eszembe jutott egy levél is, amely hatéves koromban a „Jézuskának” írtam. Petőfi összes költeményeit kértem tőle. Anyám még ma is büszke erre a levélre. Gyakran emlegeti: „Látod fiam, te már akkor is, olyan kicsi korodban könyvet akartál…”
Elhagytuk a várost. Az orvos bekapcsolta a fényszórókat, majd megszólalt.
- Eszembe jutott egy néhány évvel ezelőtti karácsonyi bonyodalmam. Ha akarod, elmesélem.
- Nagyon szívesen meghallgatom, mondd csak.
Belekezdett. Elmondta, hogy az orvos gyakorlatilag soha nem lehet magánember. Gyakran megtörténik, hogy mozi vagy színházjegyet vásárol, elhatározta, est hangversenyre megy. Amikor családjával menni készül, cseng a telefon, és a szimfonikus zenekar helyett zörejes szívek, sípoló tüdők hangját hallgathatja. Hasonló a helyzet az ebéddel, a vacsorával is. leülnek a megterített asztalhoz, csengetnek, és menni kell.
- Házasságom ötödik évében elhatároztunk a feleségemmel: lesz ami lesz, a karácsonyestét együtt töltjük. Ekkor csak magánember, férj és apa leszek. Néhány évig háborítatlanul teltek az ünnepek. Ha évközben az ebéd vagy a vacsora kellős közepén fel kellett kelnem az asztaltól, a család tréfásan megjegyezte: Nem baj apu, majd karácsonyeste együtt vacsorázunk!
De nem akarok annyira elkanyarodni a dolgoktól. Két vagy három éve lehetett… Karácsonyeste volt. megborotválkoztam, felvettem a kikészített fehér inget, és elindultam az ebédlőbe. Feleségem és kislányom már a terített asztalnál ültek. Kedvenc ételem, a tűzdelt fácán ott illatozott egy hosszú tálon. Anikó elém tette a csemegét, hogy kezdjem meg, amikor csengett a telefon. Egymásra néztünk. Mit tegyünk? Az ünnepi hangulat egy pillanat alatt szertefoszlott. A család nem mozdult. Elindultam a készülék felé. Feleségem vádló pillantása megbénított. Ezt éreztem belőle: „Hát egy évben egyszer sem szentelheted az estédet a családodnak!”. Anikóra néztem. Halvány rózsaszínű arcán két nagy könnycsepp gurult végig…határoztam: bárki is hív, nem megyek! Szóltam Anikónak, vegye fel a kagylót, és mondja azt, hogy még nem érkeztem haza! A kislány úgy tett, ahogy mondtam. Fél percig sem tartott az egész, majd visszaültem az asztalhoz. A boldogság, a békés ünneplés kék madara azonban messze szállt. Furcsán összekavart érzések kavarogtak bennem: nyugtalanság, felelősségérzet, szégyen. Vajon ki lehetett? Képzeletemben haldoklók vonagló arca jelent meg, segélyt kérő kezek nyúltak felém, átvillant agyamon még az orvosi eskü is. csak ültem, és egyetlen falat nem ment le a torkomon.
Az orvos azután elmondta, hogy a felesége jelenetet rendezett. Elhidegüléssel, a családiránti közömbösséggel vádolta.
- Menj csak el. Fuss a betegeidhez, és ne törődj a családoddal! Majd meglátjuk, hogy ők eljönnek-e, ha egyszer neked lesz szükséged rájuk!
Míg beszélt, gondolataim mondatait megelőzve az események elé röppentek. Találgattam, hogy is végződhetett ez a nem mindennapi történet, amikor a kocsi zökkenve megállt.
- No, meg is érkeztünk. Nem állítom le a motort, nehogy megfázz. Pár perc múlva jövök.
Ezzel fogta a műszeres táskáját, és fürgén kiszállt az autóból. A faluban egyetlen lelket sem lehetett látni. Bekapcsoltam a rádiót. Csavargattam az állomáskereső gombot jobbra-balra, míg végül egy távoli adón halk, andalító zenét találtam. A motor duruzsolása és a zene kellemes hangulatba ringatott. Labdázgattam a gondolattal: ha író lennék, hogyan fejezném be a történetet? Mit tenne az orvos, mit a család? Milyen lenne a karácsonyestéjük? Számtalan megoldatlan probléma foglalkoztatott: az ajándékozás, a karácsonyfa közös feldíszítése, és még valami: ki lehetett és főleg mit akarhatott a telefonáló? Lehet, hogy ismerős volt, aki kellemes ünnepeket akart kívánni, lehet, hogy súlyos beteg hozzátartozói hívták…
- Nagyon megvárakoztattalak? – kérdezte a kocsi melegébe belebújó, didergő orvos.
- Nem, dehogy…
- Hiába, barátocskám, ez már így van. Decemberben „arat” az influenza. Itt is egy idős bácsit kapott el. Nem tréfadolog. Főleg az ő esetében nem, mert reumás, és szövődmények léphetnek fel. Hát akkor mehetünk is.
A kocsi nekilódult, és szaporán nyelte a kilométereket. Az orvos a vírusokról, majd később arról beszélt, hogy sikerült kazettára vennie Chopin G-moll balladáját Richter előadásában. Önzetlenül felajánlotta: átjátszhatom magnóra.
Amikor a főtéren haladtunk el, már jócskán belepte a hó a kivilágított fenyőfát. Nem állhattam meg szó nélkül.
- Az előbb meséltél egy karácsonyi történetet, de azután megérkeztünk a faluba, és nem fejezted be.
- Ja, igen, látod, milyen szórakozott vagyok. Hol is hagytam abba? Igen, ott, hogy egyetlen falatot sem tudtam lenyelni. Megkérdeztem Anikót, ki telefonált? Amikor megmondta a nevét, egyetlen szó nélkül felkaptam a kabátomat, és beugrottam a kocsiba. Régi ismerős volt. karácsony előtt meghűlt, antibiotikumot írtam neki elő. Két napig szedte a gyógyszert, lement a láza, és borozgatott a szomszédokkal. Antibiotikumra pedig nem szabad inni. Múló rosszullét fogta el, és a felesége aggódott, tanácsot akart kérni. Amikor megérkeztem, már rendbe is jött.
- A Cortina bekanyarodott a mentőállomás udvarára. Bementünk.
- Hidd el – fűzte tovább az orvos a történet fonalát -, akkor elhatároztam, soha nem tagadom le magamat. Még karácsonyeste se. Ez az eset nem volt veszélyes, de lehetett volna egy infarktus vagy asztmatikus roham is. És még valami: nem szeretném magam mégy egyszer annyira törpének, senkinek érezni, mint akkor este néhány percen át…
- Hogy végződött azután a karácsonyeste?
- Várakozáson felül jól. A család várt rám. Együtt vacsoráztunk, s visszaröppent közénk az a bizonyos kék madár…
A mondatot a telefon csengetése szakította félbe.
- Halló, itt az ügyeletes orvos. Lázas a kisfiú? Igen, értem. Szóval hirtelen betegedett meg. Azonnal ott leszek….
- Nos, barátom, megint autózhatunk egyet. A gyereknek karácsonyra meg kell gyógyulnia.
Felbúgott a motor, s az autó beleolvadt a fehérpettyes decemberi éjszakába.
2010. október 4., hétfő

Kreativ blogger díjat kaptam!

Örömmel tölt el,hogy a második Kreativ blogger díjat kapom ezúttal Nyárádi Károlytól akinek blogját és könyvét mindenki figyelmében ajánlom.
http://nyaradi.blogspot.com/

Köszönöm!

2010. augusztus 30., hétfő

Montázsok Komlósi Lajos pozsonyi költő Álmok hangjai című verseskötetéhez

Álmok hangjaiEsős este
A terepjárókra ma ismét
felhúzták a ponyvát,
az emberek mogorvák.
Én is egy derűs nyárba
s hozzád futnék vissza,
hol az égbolt kék és tiszta.

Az esőcseppek az arcomba vágnak,
röppenő kövek,
Erős-szél rázza rám öklét
és követ.

Zuhog az őszi fákra,
az ablakon térképek, buggyanások:
Gauguin és Hans Arp-ábra
az Esőcseppek balladája.

Mennyi fájdalom jajong az esőben!
Haldoklik a lelkem
hívlak, várlak, reményvesztetten.

Meghallod-e erőtlen szavam?

Eléd fut az ajtóm, ha jössz,
Van Gogh spirális fényei
a keretből kilépnek.
S napfény ragyogja be
az aléltan didergő vidéket.

Ki tudja, merre jársz?

Eső zuhog az őszi fákra,
esteledik,
ma sem leszel velem.
- Ajkad bársonyára
lehúnyt szemmel emlékezem…


Kezed


Úgy érzem: napfénnyé lett a kezed
és takaróm simítja csendben,
rákúszik az arcomra s érzem:
a szíved is itt van a kezedben.

Már lehúnyt pillámon siklik
s az ajkamat érinti lágyan.
- Mily jó, akit így szeretnek:
aranykéz simít arany sugárban
Lebegek csak,A lét vékony huzalán járok,
zaj-mélyek,
lárma-szakadékok vigyorognak rám.
Lebegek csak, mint mosott ruha a kötélen.
Egyszer rámtalálnak talán,
egyszer levesznek talán,
talán…


Tegeződöm a magánnyalTíz lépés az ajtó
vissza tíz az ablak
egy darabka égbolt
távol a temető fái

Szobám szűk ketrecében
tegeződöm a magánnyal
a hiányod is itt lakik már
mint a heverőm
a két fotel
az asztal

Itt minden mozdulatlan
az idő
a négy falon túl ketyeg
Bútoraim is szerettek téged
most kedvetlenek
nem beszélnek

Besötétedett

Tíz lépés az ablak
vissza tíz az ajtó
elmúlt egy nap ismét nélküled
A telefon is hallgat
fekete az ablak

Még egyszer kinézek